Światełko Pamięci

dla Dla ks.Jana i taty Mariana
Małgorzata otta