Światełko Pamięci

dla Dla ks. Jana w 5-tą rocznicę śmierci - " Nie pytam Boże dlaczego zabrałeś ks. Jana ale dziękuję, że mi Go dałeś."
Wanda Michalak