Światełko Pamięci

dla Jan Kaczkowski, Jan, Krystyna ,Kamil
Ela z rodziną