Światełko Pamięci

dla mojego taty Huberta za Jego cenną szkołę życia

Maciek