Światełko Pamięci

dla dla mojego taty Huberta za Jego cenną szkołę życia
Maciek