Światełko Pamięci

dla Kochany dziadka Rozali Franciszkowi Jadwidze i Józefowi
Wnuczka