Kochany dziadka Rozali Franciszkowi Jadwidze i Józefowi

Wnuczka