Światełko Pamięci

dla kochanemu Maciejowi Krzemińskiemu
przyjaciel