Światełko Pamięci

dla dla CIOCI Jadzi, Danusi, Heli, Janki, Zosi, Trudzi
Ula