Światełko Pamięci

dla la Rodziców, Dziadków, Ciocię i Wszystkich z Rodziny
JF