Światełko Pamięci

dla wnusiowi Filipkowi Zakrzewskiemu
Babcia Teresa