Światełko Pamięci

dla Kochanej Mamie Czesławie F
Córka Iwona Galińska