Światełko Pamięci

dla dla Ryszarda Adamczyka
Beata