ku pamięci

Irenie Bławat

Kochanej babci, która nauczyła, że praca daje satysfakcję